Kontaktkancelária:
Francerelax s.r.o.
 Tolstého 8
 040 01   K o š i c e

 tel.: +421 (0)948 360 512, e-mail: info@francerelax.eu

pracovné hodiny: pondelok-sobota po dohode na tel. 0948 360 512 alebo info@francerelax.eu

Francerelax s.r.o. zaregistrovaná 15.12.2011 v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 28866/V, IČO: 46 455 035, IČ DPH: SK2023390666, sídlo: Dominikánske nám. 21, 04001 Košice.
Poistenie pre prípad úpadku: UNIQA poisťovňa, a.s.