Kontaktprevádzka:
Francerelax s.r.o.
cestovná kancelária
 Krivá 23/921
 040 01   K o š i c e

 tel.: +421 (0)55 678 0772, e-mail: info@francerelax.eu

pracovné hodiny: pondelok-sobota po dohode na tel. 055 678 0772 alebo info@francerelax.eu

Francerelax s.r.o. zaregistrovaná 15.12.2011 v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 28866/V, IČO: 46 455 035, DIČ: 2023390666, sídlo: Dominikánske nám. 21, 04001 Košice.
Poistenie pre prípad úpadku: Allianz Slovenská poisťovňa, č.zmluvy 411004019.